من نوشت#_#

"دیشب که نمیدانستم برای کدامیک از درد هایم گریه کنم کُلی خندیدم"

                                                                                                           صادق هدایت

 

 هر روز این استرس رو به خانواده میدم که من اگه برم دیگه برنمیگردم به شوخیه ولی خودمم نمیدونم   شاید نتونم این خانواده 3 نفره رو ترک کنم و برم کجا برم اصلا   نمیدونم شرایط حیلی سخته انتخاب بین بد و بدتر سخت ترین کار دنیاست  ... 

تو چه باشی چه نباشی غم تو جان مرا جان مرا میگیرد ....

بت چشمان تو ..


منبع این نوشته : منبع